ચૂંટણી કાર્ડમાં સુધારો કેવી રીતે કરવો? નામ, ફોટો, જન્મ તારીખ, મોબાઈલ નંબર, એડ્રેસ વગેરે…

ચૂંટણી કાર્ડ, મતદાર યાદી download, મતદાર યાદી જોવા માટે, voter id card update loksahay.com
ટૂંંક સમયમાં લોકસભાની ચૂંટણી આવવાની છે ત્યારે ચૂંટણી કાર્ડમાં નામ, સરનામું, જન્મતારીખ, રીલેશન, ફોટો વગેરે સાચું અને સચોટ હોવું જરૂરી ...
Read more

નવા ચૂંટણી કાર્ડ માટે ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી? જાણો સંંપુર્ણ પ્રોસેસ વિગતવાર…

ચૂંટણી કાર્ડ, મતદાર યાદી download, મતદાર યાદી જોવા માટે, voters registration, registered voters list loksahay.com
ટુંક સમયમાં લોકસભાની ચૂંટણી આવવાની છે ત્યારે જે લોકો પાસે મતદારયાદી (Registered Voters List) માં જે લોકોનું નામ નોંધાયેલ હશે ...
Read more

મધ્યાહન ભોજન યોજના: આ યોજનામાં ક્યાં ક્યાં લાભ મળે?

મધ્યાહન ભોજન યોજના Madhyahan-Bhojan Yojana Loksahay.com
મધ્યાહન ભોજન યોજના:- ભારત સરકાર તેમજ ગુજરાત સરકારના સહયોગથી બાળવાટીકા તેમેજ ધોરણ ૧થી ૮ ના બાળકોને બપોરે વિનામૂલ્યે ભોજન પૂરું પાડવા ...
Read more

મનરેગા જોબકાર્ડ (MGNREGA) શું છે? આ યોજનાનો લાભ કોને મળે?

MGNREGA Job Card મનરેગા જોબ કાર્ડ loksahay.com
મનરેગા જોબકાર્ડ (MGNREGA):- ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કામો સંબંધિત બિનકુશળ અને શારીરિક કામ કરવા માટે ઈચ્છા ધરાવતાં કોઈપણ ગ્રામીણ પરિવારના ...
Read more